Nieuwe animatie over de Jongerentool van Positieve Gezondheid

In navolging de animaties over de Volwassen Tool en de Kindtool van Positieve Gezondheid, is er nu ook een animatie gemaakt over de Jongerentool.
IPH heeft hier advies gekregen van jongeren zelf en mensen die al met de Jongerentool werken in de praktijk. Bekijk de animatie hieronder
om te ontdekken hoe de Jongerentool kan worden ingezet aan de hand van twee voorbeelden.