• Praktijk
  • 11 april 2018

Onderzoek in de huisartsenpraktijk: “Positieve gezondheid zet de zorg op zijn kop”

Huisarts Hans Peter Jung en zijn collega’s hebben het roer stevig omgegooid in hun huisartsenpraktijk. En Positieve Gezondheid speelt daarbij een belangrijk rol. Een goede reden om Jung eens wat stellingen voor te leggen.

Bronvermelding

Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen. Hans Peter Jung, Thomas Jung, Sil Liebrand, Machteld Huber, Snežana Stupar-Rutenfrans, Michel Wensing. Huisarts en Wetenschap, maart 2018. Pg 39-41

Even ter introductie. In huisartsenpraktijk Afferden werkt Hans Peter Jung – samen met collega’s Hylke de Waart en Saskia Benthem – sinds 2015 met Positieve Gezondheid. Om echt tijd te hebben voor het andere gesprek met de patiënt over de zes dimensies van Positieve Gezondheid, moest er wel wat veranderen. De praktijkgrootte werd teruggebracht van 2.300 naar 1.810 patiënten per fulltime huisarts. Een waarnemer werd aangetrokken om de andere patiënten te helpen. En VGZ zorgde voor de financiering. De resultaten van die werkwijze zijn gepubliceerd in het maartnummer van Huisarts en Wetenschap. Hoe denkt Jung over de volgende stellingen?

Stelling

Positieve Gezondheid helpt om het aantal verwijzingen naar specialistische zorg te laten dalen

‘Klopt. Het aantal verwijzingen is sinds onze nieuwe werkwijze met 25% gedaald. De verklaring? Ik denk dat veel medische zorg niet bijdraagt aan de werkelijke problemen van patiënten. Positieve Gezondheid laat je als hulpverlener met een andere blik kijken naar degene die tegenover je zit. Je voert andere gesprekken. En je komt met elkaar tot andere keuzes. Die liggen dan niet altijd bij de specialist. We hebben er in onze praktijk tal van voorbeelden van.’ Lees hier een casus

Stelling

Positieve Gezondheid verbetert de kwaliteit van zorg

‘Zeker weten. Ik denk dat we te maken hebben met een crisis in onze gezondheidszorg: het aanbod sluit niet meer aan bij de werkelijke behoefte. Er is een scheefgroei ontstaan. Veel geld gaat naar dure specialistische zorg en relatief weinig geld naar preventie en gezonde leefstijl. Positieve Gezondheid is een manier om gezondheid zoals de patíënten die beleven op de agenda te krijgen. Dus in de breedte, uitgestrekt over alle zes dimensies.’

Stelling

Positieve Gezondheid kan het zorgsysteem op zijn kop zetten

‘Dat kan bijna niet anders. Omdat wij minder verwijzen, krijgt het ziekenhuis minder patiënten en dus minder inkomsten. Het ziekenhuis zal een oplossing gaan bedenken om zijn marktaandeel vast te houden, bijvoorbeeld door extra poli’s te gaan openen. Zo werkt nou eenmaal het systeem. Ook in het sociale domein is er effect. De oplossingen die we in de huisartsenpraktijk bedenken met de patiënt, vinden dáár plaats. En daar zullen de kosten dus stijgen. De dagbesteding bijvoorbeeld, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente. Wij bedenken als huisartsen dus oplossingen die de gemeente geld kosten. Nu komt het: op het moment dat we binnen de zorgverzekeringswet dus kosten weten te besparen, komt er op een ander bord een probleem te liggen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als wij minder verwijzen, het ziekenhuis in financiële problemen raakt en de gemeente zijn budget overschrijdt. Positieve Gezondheid legt die systeemfout bloot. En daar moeten we wat mee.’

Wat nu?

‘We hebben gemeten dat onze nieuwe werkwijze in de huisartsenpraktijk 8 à 9% goedkoper is dan de oude manier. Laat de zorgverzekeraar van die winst profiteren én er ook de extra huisartsencapaciteit van bekostigen. Geef daarnaast een deel terug aan de gemeenschap. Laat zo zien dat je met elkaar verantwoordelijkheid draagt voor zinnige zorg, en dat de winst terugstroomt om het sociaal domein te verstevigen. Doorbreek zo het systeem.’

Stelling

Positieve Gezondheid kost veel tijd

‘Zeker. Aandacht voor de patiënt en een goed gesprek kósten nou eenmaal tijd. Wij hebben daarvoor 30% meer huisartsencapaciteit ingezet. En datzelfde geldt voor de assistenten. Ook zij hebben ruimte nodig om mensen beter te woord te staan. Die tijd verdient zich niet terug, althans niet in de praktijk. Het terugverdienmodel zit in het voorkomen van niet-doelmatige en niet-zinnige zorg in de tweede lijn. En die winst zal dus op de een of andere manier overgeheveld moeten worden naar de eerste en nulde lijn. Anders gaat die aanpak niet werken.’

Stelling

Positieve Gezondheid brengt het werkplezier weer terug in de praktijk

‘Ja, dat is enorm fijn en belangrijk. Dat gevoel dat je weer betekenisvol bezig bent. Dat er werkelijk contact is van mens tot mens. De sfeer in de praktijk verbetert omdat je met elkaar werkt aan wat er echt toe doet. We merken dat we geïnspireerd raken, opener zijn naar elkaar, trots zijn op wat we bereiken. Dat is heel bijzonder om mee te maken. Dat gun ik meer huisartsenpraktijken, zeker weten.’