In de Landelijke nota gezondheidsbeleid worden vaak de kind- en jongerentool genoemd. Maar er zijn meer handige middelen die Positieve Gezondheid mogelijk helpen maken. Bekijk hier een beknopt overzicht.

 

Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid

Deze tool is inmiddels bijna 108.000 keer online ingevuld. Komend jaar wordt er gewerkt aan een update. Wil je aan de slag met Positieve Gezondheid in je team, bedrijf of organisatie? Dan kun je voor de hele groep Positieve Gezondheid in kaart brengen. Geheel geanonimiseerd natuurlijk. Meer informatie over de groepslicentie: info@iph.nl of (030) 307 57 17.

test.mijnpositievegezondheid.nl

 

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

Is ontwikkeld voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar, samen met de kinderen zelf. De kindversie is inmiddels bijna 13.000 keer online ingevuld.
kind.mijnpositievegezondheid.nl

 

Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid

Bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen (16-25 jaar). De tool is inmiddels ruim 8.000 keer ingevuld. Jongeren speelden bij de ontwikkeling ervan een belangrijke rol.
jongeren.mijnpositievegezondheid.nl

 

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid

Is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen. Ook deze tool is uitvoerig getest door de doelgroep zelf. De eenvoudige tool is online bijna 2.000 keer ingevuld.

eenvoudig.mijnpositievegezondheid.nl

 

Materialen eromheen

Er zijn verschillende folders, flyers, tafelkleden en posters verkrijgbaar, die kunnen helpen bij gesprekken en trainingen over Positieve Gezondheid.

 

Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Inspireert beleidsambtenaren om meer samenhang te vinden in de verschillende beleidsterreinen. En om bij de inrichting van de leefomgeving inwoners te betrekken.

https://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/positieve-gezondheid/positieve-gezondheid-en-leefomgeving

 

GGD AppStore

Daar vind je de beste gezondheidsapps, gekoppeld aan de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Handig voor als je op zoek bent naar handelingsperspectieven. De apps zijn getest op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy, veiligheid en onderbouwing.

https://www.ggdappstore.nl/Appstore/Testmethode

 

Handboek Positieve Gezondheid

Is in de maak en verschijnt in het eerste kwartaal van 2021. Hoewel het boek zich voornamelijk richt op de huisartsenpraktijk, valt er voor velen iets te halen. Machteld Huber is een van de auteurs. Hou de berichtgeving in de gaten!

Staatssecretaris Paul Blokhuis over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024: “Met Positieve Gezondheid kunnen we vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken”

Magazine Positieve Gezondheid

“In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt”