Positieve Gezondheid in de GGZ

In de GGZ wordt met diverse methoden gewerkt aan mentaal welbevinden. Positieve Gezondheid kan methoden versterken of een leidraad vormen voor een behandeling van mensen met mentale problemen. Ontdek hoe Positieve Gezondheid in de GGZ kan worden ingezet.