In de GGZ

In de GGZ wordt met diverse methoden gewerkt aan mentaal welbevinden. Positieve Gezondheid kan methoden versterken of een leidraad vormen voor een behandeling van mensen met mentale problemen. Op deze pagina lees je hoe Positieve Gezondheid in GGZ kan worden ingezet.

 

Mentale gezondheid (GGZ) & Positieve Gezondheid

Veel GGZ instellingen werken volgens de principes van Herstel en Herstelondersteunend werken. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid sluit hier goed op aan. Herstel is een persoonlijk proces waarin eigen regie met gepaste ondersteuning van belang is.

Leestips

Waarom Positieve Gezondheid in GGZ?

  • Positieve Gezondheid geeft de mogelijkheid het andere gesprek te voeren met een brede focus op gezondheid
  • In Positieve Gezondheid staat het vermogen om je aan te passen vanuit eigen regie centraal
  • Het werken met het spinnenweb van Positieve Gezondheid is een goede variant voor triage/intake
  • Positieve Gezondheid introduceert een gemeenschappelijk taalgebruik onder professionals; het vakjargon werkt vaak onnodig stigmatiserend en invalideert hierdoor het herstelproces
  • Professionalisering en specialisatie van zorgmedewerkers kunnen de brede focus in de weg staan.
  • Bekijk deze PDF over Positieve Gezondheid in de GGZ voor meer informatie.

GGZ en Positieve Gezondheid

Verkenning van versterking naar van Steunend Relationeel Handelen met Positieve Gezondheid

Bekijk de verkenning

Verkenning naar overeenkomsten en verschillen Positieve Gezondheid en de Individuele Rehabilitatie Benadering

Bekijk de verkenning

Verkenning naar overeenkomsten en verschillen Positieve Gezondheid en de Yucel Methode

Bekijk de verkenning

Aan herstel werken doen mensen zelf (eigen regie) en de ondersteuning van anderen (waaronder professionals) moet aansluiten bij het persoonlijke proces. Belangrijk voor die ondersteuning is dat de leefwereld, het levensverhaal, de wensen, behoeften, krachten en mogelijkheden van de mensen die werken aan hun herstel leidend zijn.

AKWA GGZ, 2020 /Alliantie voor KWAliteit

Laat je inspireren door andere GGZ instellingen

Werkboek voor cliënten in de verslavingszorg

Download het werkboek

Gemeenten met hun aanpak voor Volksgezondheid en Positieve Gezondheid

Bekijk de wijkopgave van Leidsche Rijn

Accare Jeugd GGZ en Positieve Gezondheid

Bekijk de presentatie

RIBW KAM over Positieve Gezondheid in GGZ: ‘Naast verbreden, vooral verdiepen’

Lees het artikel