Volwassentool Mijn Positieve Gezondheid

De volwassenentool is een gespreksinstrument voor iedereen. Het stimuleert je om zelf na te denken over hoe het met je gaat, wat je wil veranderen en wie of wat er nodig is in jouw omgeving om dat te bereiken. Je kan er ook ‘het andere gesprek’ mee voeren. In zo’n gesprek staat empathisch luisteren centraal en begeleiding van mensen bij het vinden van handelingsperspectieven. Door de vragenlijst te beantwoorden kom je tot een score in het spinnenweb. Zo ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment.

Het instrument stimuleert mensen om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken.

Er zijn tal van mogelijkheden om het gespreksinstrument te gebruiken. Door de vragenlijst online of op papier te beantwoorden kom je tot een score in het spinnenweb. Dit spinnenweb is een weergave van jouw gezondheid op het moment dat je het gespreksinstrument gebruikt.

Zorgverleners, welzijnswerkers en HR-managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten bij gesprekken over gezondheid. Mensen kunnen de tool ook zelf gebruiken om meteen te zien waar ze staan en wat ze zouden willen veranderen aan hun gezondheid.

Lees ook Doorontwikkeling Mijn Positieve Gezondheid
Lees ook Nieuwe animatie over Positieve Gezondheid gelanceerd op congres De week van Arts en Leefstijl
Lees ook Koppeling naar het digitale spinnenweb (Groepslicentie)