Volwassentool Mijn Positieve Gezondheid

De volwassenentool is een gespreksinstrument voor iedereen. Het instrument stimuleert mensen zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken.

Er zijn tal van mogelijkheden om het gespreksinstrument te gebruiken. Door de vragenlijst online of op papier te beantwoorden kom je tot een score in het spinnenweb. Dit spinnenweb is een weergave van jouw gezondheid op het moment dat je het gespreksinstrument gebruikt.

Zorgverleners, welzijnswerkers en HR-managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten bij gesprekken over gezondheid. Mensen kunnen de tool ook zelf gebruiken om meteen te zien waar ze staan en wat ze zouden willen veranderen aan hun gezondheid.

 

Je kunt ook een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) aanmaken waar je de vragenlijst kunt invullen, uitkomsten kunt opslaan en deze kunt vergelijken en delen met bijvoorbeeld een hulpverlener.

Gezondheid groep in kaart brengen
Het gespreksinstrument kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid van bijvoorbeeld inwoners, patiënten of werknemers in brede zin. Zo kan het over tal van onderwerpen gaan, zoals: eten, slapen, sporten, de leefomgeving en steun van anderen.

Om dit mogelijk te maken, bieden we via ons ICT-partner een duurzame digitale omgeving, waar zoveel mogelijk mensen, organisaties, wijken en regio’s veilig kunnen werken met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Zo dragen we samen bij aan een gezonder en veerkrachtiger Nederland.

 

Lees ook Doorontwikkeling Mijn Positieve Gezondheid
Lees ook Nieuwe animatie over Positieve Gezondheid gelanceerd op congres De week van Arts en Leefstijl
Lees ook Koppeling naar het digitale spinnenweb (Groepslicentie)