Thema 1: De kern van Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Voor toepassing in de praktijk zijn deze dimensies vertaald naar een gespreksinstrument met 44 vraagstellingen. Antwoorden op de vragen worden weergegeven in een visuele afbeelding: het spinnenweb. Voortbordurend op de wetenschappelijke basis die er ligt, is er behoefte aan kennisontwikkeling over de werkzame elementen, het gesprek en Positieve Gezondheid als onderdeel van de brede benadering van gezondheid. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in zes concrete kennisvragen.