Landelijke nota Gezondheidsbeleid

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen.

Sinds Machteld Huber het gedachtegoed Positieve Gezondheid introduceerde, is er in Nederland langzaam een verschuiving gaande in de perceptie van wat gezondheid is. Het concept wordt steeds breder omarmd. Begrijpelijk! Positieve Gezondheid brengt kansen met zich mee voor knelpunten in de zorg, waarvoor we al lange tijd oplossingen zoeken. En niet alleen voor de zorg. Gezondheid zit verweven in vrijwel alle aspecten waar we als samenleving mee te maken hebben. Je leefomgeving, je financiële toestand, je werk…

Het Institute for Positive Health maakt zich tezamen met onze partners en founders al een aantal jaren sterk voor die brede benadering van gezondheid. De publicatie van de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 (LNG) is voor ons dé erkenning. Positieve Gezondheid als paraplu en gespreksinstrument voor de benadering van gezondheid in de toekomst.

Staatssecretaris Blokhuis gaf in een exclusief interview met iPH aan welke uitdagingen hij ziet en hij is optimistisch dat het gaat lukken. Wij ook! Maar hoe geef je op lokaal niveau nu uiting aan de thema’s zoals geformuleerd in de LNG? Daar leest u alles over in deze artikelen.

26 oktober 2021: Masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders en managers in zorg en welzijn

Positieve Gezondheid en de weg naar meer gezondheid

Jongeren veerkrachtig maken door over gevoel te praten

Magazine Positieve Gezondheid

Staatssecretaris Paul Blokhuis over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024: “Met Positieve Gezondheid kunnen we vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken”

Hoe Positieve Gezondheid de jeugd aan veerkracht helpt

Bijzondere tijden vol mijlpalen en zoektochten

“In veel van onze initiatieven in Den Haag nemen wij Positieve Gezondheid als uitgangspunt”

“Volksgezondheid verbeteren kun je niet alleen”

Op zoek naar handige tools voor Positieve Gezondheid?

Karen van Ruiten, Alles is Gezondheid: “Zo lang je samen het gemeenschappelijke doel voor ogen houdt, zul je meer bereiken”

Achterstandssituaties verkleinen: waarom het lukte in Limburg

Praten over ouder worden met het spinnenweb op tafel

Het spinnenweb als gespreksinstrument voor beleidsmakers, zorgprofessionals en cliënten

“De nieuwe nota stelt de leefwereld centraal, in plaats van de systeemwereld”

Gemeente Utrecht: “Iedereen, elk individu, elke organisatie, draagt bij aan de brede gezondheid”